Benvidos á plataforma de AFER FORMACIÓN. Para acceder a un curso debe seleccionalo e a continuación rexistrarse engadindo o seu nome de
usuario e contrasinal.
Bienvenido a la plataforma de AFER FORMACIÓN. Para acceder a un curso debe seleccionarlo y a continuación registrarse introduciendo su nombre de usuario y contraseña.